Bảng báo giá thi công sân bóng đá 5 người

 

STT Nội dung Đơn vị Khối lượng Đơn giá Thành tiền
I HẠNG MỤC NỀN HẠ 60.020.000
1 Ủi bỏ lớp cỏ, đất bùn bề mặt sân ca 1 2.500.000 2500000
2 Lu lèn lớp đất thịt ca 1 2500000 2500000
3 Vô lớp đá  0-4 m3 108 340.000 36.720.000
4 Ban đá, lu lèn ca 2 2.500.000 5.000.000
5 Vô lớp đá mi bụi m3 26 300.000 7.800.000
6 Ban đá, lu lèn  ca 1 2.500.000 2.500.000
7 Tạo độ dốc mặt sân sân 1 3.000.000 3.000.000
II HẠNG MỤC BÓ VỈA md 120 150.000 18.000.000
III HẠNG MỤC ĐÈN CHIẾU SÁNG 57.880.000
1 Bộ đèn pha Metal 400w (IP65) bộ 12 1.500.000 18.000.000
2 Trụ đèn bê tông trụ 6 3.500.000 21.000.000
3 Hố móng trụ bê tông cái 6 1.200.000 7.200.000
4 Giá đỡ đèn bộ 6 450.000 2.700.000
5 Hệ thống dây điện đi quanh sân md 120 35.000 4.200.000
6 Hệ thống dây diện đấu vào đèn md 20 19 380.000
7 Tủ điện cái 1 900.000 900.000
8 CB tổng cái 1 200.000 200.000
9 CB nhánh cái 1 150.000 300.000
10 Thi công điện sân 1 3.000.000 3.000.000
IV HẠNG MỤC LƯỚI QUÂY QUANH SÂN 25.448.000
1 Lưới quây 3ly tầng trên 6m m2 720 12.000 8.640.000
2 Lưới quây 4ly tầng dưới 2m m2 240 15.000 3.600.000
3 Cáp 3 tầng 8ly bọc nhựa m 576 8.000 4.608.000
4 Lưới cầu gôn sân 5 bộ 1 1.200.000 1.200.000
5 Khung thành sân 5 bộ 1 3.500.000 3.500.000
6 Ốc xiết, tăng đơ bộ 36 25.000 900.000
7 Thi công lưới sân 5 sân 1 3.000.000 3.000.000
V HẠNG MỤC THI CÔNG CỎ NHÂN TẠO   174.300.000
1 Cỏ nhân tạo sân bóng m2 800 165.000 132.000.000
2 Bạt dán cỏ m 400 4.500 1.800.000
3 Keo dán kg 45 100.000 4.500.000
4 Cát sàn mịn sạch m3 17 0 0
5 Cao su chuyên dụng tấn 4 5.000.000 20.000.000
6 Công thi công lắp đặt cỏ nhân tạo m2 800 20.000 16.000.000
  TỔNG CHI PHÍ HOÀN THIỆN (I+II+III+IV+V)   335.648.000

 

Tiến độ thi công và điều kiện thương mại:

  • Bên A tạm ứng 30% giá trị HĐ sau khi ký kết
  • Bên A thanh toán 60% giá trị HĐ khi bên B tập kết đủ vật tư đến công trình
  • Quyết toán giá trị còn lại sau khi bên B hoàn tất việc thi công

Lưu ý: Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT

  • Báo giá trên chưa bao gồm chi phí vận chuyển vật tư đến công trình
  • Nếu chủ đầu tư không thi công hạng mục nào xin bỏ qua hạng mục đó.