Cỏ nhân tạo ốp tường

Cỏ tấm lá chanh

70,000 

Cỏ nhân tạo ốp tường

Tấm lá dương sỉ

70,000 

Cỏ nhân tạo ốp tường

Tấm lá mắt trâu

70,000 

Cỏ nhân tạo ốp tường

Tấm lá tai chuột

65,000 

Cỏ nhân tạo ốp tường

Tấm mắt trâu dương sỉ

70,000 

Cỏ nhân tạo ốp tường

Tấm tai chuột dương sỉ

65,000 

Cỏ nhân tạo ốp tường

Tấm xà lách xoong

65,000